MECERDES S CLASS

PHỤ TÙNG Ô TÔ HB VIỆT NAM

 

Phân Phối Bình Ắc Quy Varta Chính Hãng

Xe Mercedes S400 Class sử dụng bình ắc quy Din 100Ah, cọc chìm

Xe Mercedes S500 Class sử dụng bình ắc quy Din 100Ah, cọc chìm

Xe Mercedes S500 AMG sử dụng bình ắc quy Din 100Ah,  ắc quy chính của xe lắp ở sau cốp

Xe Mercedes S600 sử dụng bình ắc quy Din 100Ah

Xe Mercedes SL65 AMG sử dụng bình ắc quy Din 100Ah